9 دی
9 دی‌ماه در گذر تاریخ
9 دی‌ماه در گذر تاریخ

در جریان تظاهرات در شهر قم که به مناسبت سالگرد قمری قیام 19 دی این شهر برگزار شد، اعلامیه «خلع شاه از سلطنت»، که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر شده بود، قرائت شد.

ادامه مطلب