استخاره
گفت‌وگوی یک انسان‌شناس فرانسوی با آیت‌الله گرامی قمی درباره‌ی استخاره
گفت‌وگوی یک انسان‌شناس فرانسوی با آیت‌الله گرامی قمی درباره‌ی استخاره
شیخ عبدالکریم می‌گفتند من استخاره با قرآن را نمی‌فهمم

معنای درست استخاره چیست؟ همان طلب خیر است؟ استخاره به دو معناست؛ یکی دعا برای این‌که خیر پیش بیاید. این همان طلب خیر از خداست. معنای دوم هم طلب نشان دادن راه خیر است که از طریق استخاره با قرآن یا تسبیح است. برای هر دو استخاره هم دلیل معتبر داریم. می‌دانیم که انسان دائماً بر سر دوراهی راه راست و راه غیر راست متحیر می‌شود. پس از تفکر و مشورت اگر تحیر ادامه داشت می‌تواند به استخاره روی بیاورد؛ مثلاً...

ادامه مطلب