تعهد جالب روحانی مبارز مازندرانی به شهربانی رژیم پهلوی

تعهد جالب روحانی مبارز مازندرانی به شهربانی رژیم پهلوی

وعاظ و سخنوران انقلابی در دوران نهضت اسلامی بدون شک گذرشان به شهربانی و ساواک مناطق مختلف می‌افتاد و در بهترین حالت باید تعهدی برای آنچه "سخنان خلاف مصلحت" خوانده می‌شد؛ به نهادهای مزبور می‌دادند. 

روحانیون مبارز و انقلابی نیز در برخی موارد سعی در ارائه تعهدی داشتند که برای ادامه فعالیت‌ها دردسرساز نباشد. حجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد یکی از روحانیون مبارز علیه رژیم پهلوی در مازندران بود که پرونده سنگینی در نهادهای امنیتی رژیم پهلوی داشت.

در جلد سوم کتاب "انقلاب اسلامی در مازندران" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده سند جالبی به چشم می‌خورد. مطابق این سند شهربانی رژیم پهلوی در مازندران به منظور اخذ تعهد از حجت‌الاسلام عبدالاحد چنین می‌نویسد:

«اینجانب حاج شیخ عبدالحمید عبدالاحد فرزند محمد بدینوسیله متعهد می‌گردم روی منابر و هنگام وعظ و خطابه مطالبی برخلاف مصالح عالیه مملکتی بیان ننموده و از تحریک مردم به اغتشاش و اخلالگری و مبارزه با قوای مختلفه کشور خودداری نمایم. در غیر این صورت برابر مفاد بند 3 ماده 310 قانون دادرسی و کیفر ارتش، ماده 320 قانون مزبور و مواد 160، 161، 261، 250، 260 با اینجانب رفتار گردد.»

اما عبدالحمید عبدالاحد در ذیل این متن و با خط خود می‌نگارد: اینجانب عبدالحمید عبدالاحد متعهدم که به جز حقایق دین مقدس اسلام و فرامین فقهای عظام و گفتن واجبات و محرمات دینی و مذهبی سخن دیگری نخواهم داشت.»


مرکز اسناد انقلاب اسلامی

هم‌رسانی

مطالب مرتبط
نظر شما