9 مهر
9 مهرماه در گذر تاریخ
9 مهرماه در گذر تاریخ

آیت‌الله مرعشی نجفی در اعلامیه‌ای مردم را جهت اعتصاب عمومی در روز 12 مهر (بازگشایی مجلسین) فرا خواند.

ادامه مطلب