3 آذر
3 آذرماه در گذر تاریخ
3 آذرماه در گذر تاریخ

آیات عظام: مرعشی نجفی، گلپایگانی و شریعتمداری در اعلامیه مشترکی درباره کشتار مردم در حرم مطهر امام رضا(ع)، روز 5 آذر را روز عزای عمومی اعلام کردند.

ادامه مطلب