6 دی
6 دی‌ماه در گذر تاریخ
6 دی‌ماه در گذر تاریخ

امام خمینی به مناسبت سالگرد قیام 19 دی قم و چهلم کشتار مردم در مشهد، روز 19 دی (29 محرم) را عزای عمومی اعلام کردند.

ادامه مطلب