سید ابوالفضل موسوی زنجانی
برادران زنجانی (سید رضا و سید ابوالفضل) در گفت‌وگو با حسین شاه‌حسینی
برادران زنجانی (سید رضا و سید ابوالفضل) در گفت‌وگو با حسین شاه‌حسینی

حسین شاه‌حسینی از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران و از مؤسسین نهضت مقاومت ملی است. این فعال سیاسی ۸۶ ساله که معاون مهندس بازرگان و نخستین رییس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی و نیز وصی شرعی مرحوم آیت‌الله سید ابوالفضل زنجانی بوده است، درباره کارنامه سیاسی و اجتماعی برادران زنجانی با ما سخن گفت. وی را می‌توان تنها بازمانده نهضت مقاومت ملی دانست که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ابتکار و هدایت آیت‌الله...

ادامه مطلب


مطهری می‌گفت حاج سیدابوالفضل در تفسیر از علامه طباطبایی بالاتر است
مطهری می‌گفت حاج سیدابوالفضل در تفسیر از علامه طباطبایی بالاتر است
خاطره‌ای از آیت‌الله‌ شیخ اسدالله بیات زنجانی درباره‌ی آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی

"حاج سید ابوالفضل شاگرد آقا ضیاء عراقی و میرزای نائینی بود. من از ایشان پرسیدم شما نجف را چطور دیدید؟ ایشان گفتند که من مدتی در درس آقا ضیاء شرکت کردم و بعد دیدم دیگر برایم قابل استفاده نیست و برای همین در درس آقای کمپانی و آقای نائینی ممحض شدم. بعد از مدتی آقا ضیاء مرا دید و گفت که آقا سید ابوالفضل، ما را قابل ندیدی که در درس ما شرکت کنی؟ که من به او عرض کردم که من قابلیت استفاده از درس شما را نداشتم.....

ادامه مطلب


برادران زنجانی (سید رضا و سید ابوالفضل) در گفت‌وگو با حسن شاه‌حسینی
برادران زنجانی (سید رضا و سید ابوالفضل) در گفت‌وگو با حسن شاه‌حسینی

حسین شاه‌حسینی از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران و از مؤسسین نهضت مقاومت ملی است. این فعال سیاسی ۸۶ ساله که معاون مهندس بازرگان و نخستین رییس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی و نیز وصی شرعی مرحوم آیت‌الله سید ابوالفضل زنجانی بوده است، درباره کارنامه سیاسی و اجتماعی برادران زنجانی با ما سخن گفت. وی را می‌توان تنها بازمانده نهضت مقاومت ملی دانست که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ابتکار و هدایت آیت‌الله...

ادامه مطلب