ملی شدن نفت
آیت الله خوانساری؛ از اسارت در سنگاپور تا مرجعیت در قم
آیت الله خوانساری؛ از اسارت در سنگاپور تا مرجعیت در قم

وی پس از آزادی در قم اقامت گزید و پس از درگذشت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، یکی از سه مرجعی بود که اداره حوزه قم را برعهده گرفت. آیت الله خوانساری در دهه پایانی حیات از جمله مراجعی بود که از حرکت استقلال طلبانه ملی شدن نفت به رهبری آیت الله کاشانی و نیز حرکت‌های فداییان اسلام حمایتی آشکار داشت.

ادامه مطلب


آیت‌الله بروجردی: اگر در راه ملی شدن نفت کشته شوید، شهید هستید
خاطره ای از علامه حکیمی
آیت‌الله بروجردی: اگر در راه ملی شدن نفت کشته شوید، شهید هستید

ماجرا را به ایشان عرض کردم و گفتم آقا! من - از نظر تقلید ۔ مقلد شما هستم، اما هنگامی که به حضور آیت الله کاشانی رسیدم به من فرمودند، به مشهد که رفتی ، منبر برو، و درباره نهضت نفت سخن بگو، و مردم را برای گرفتن حق خود، علیه استعمار انگلیس بشوران. من می خواستم نظر شما را بدانم...

ادامه مطلب