رضاشاه
بررسی مناسبات آیت‌الله بروجردی و حاج آقا روح‌الله
بررسی مناسبات آیت‌الله بروجردی و حاج آقا روح‌الله

حاج آقا روح‌الله مقام اول را در نزد آیت‌الله بروجردی پیدا کرد. آیت‌الله همیشه ایشان را در بهلوی خود می‌نشاندند و در مسائل مهم و خصوصاً سیاسی بدون مشورت با ایشان تصمیم نمی‌گرفتند.

ادامه مطلب


شیخ عبدالکریم حائری: با اعتراض مخالفتی ندارم اما ...
شیخ عبدالکریم حائری: با اعتراض مخالفتی ندارم اما ...

پس از چند روز تیمورتاش وزیر مقتدر آن روزگار به اتفاق دو سه تن از رجال دولت از تهران به قم و به مدرسه فیضیه که محل اجتماع علما بوده است می رود. ضمنا رئیس تلگرافخانه قم را نیز به خود همراه می کند، وقتی به حضور علما می رسد می گوید اعلیحضرت و دولت مرا فرستاده اند تا ببینم علمای اعلام چه مطالبی دارند تا تأمین کنیم.

ادامه مطلب