شهید مطهری: آیت الله بروجردی؛ هرگز به فکر حفظ «شئونات» شخصی نبود!

شهید مطهری: آیت الله بروجردی؛ هرگز به فکر حفظ «شئونات» شخصی نبود!

شهید مطهری میگوید: در سال‌هاى اولى که مرحوم آیت الله بروجردى (اعلى الله مقامه) از بروجرد به تهران و از تهران به قم آمدند و در اثر درخواست حوزه علمیه در قم اقامت فرمودند پس از چند ماه اقامت در قم، ایشان تصمیم گرفتند به زیارت مشهد بروند.
یکى از مراجع تقلید براى بنده نقل کردند که ایشان در یک جلسه خصوصى این تصمیم را ابراز فرمودند. ولى ما در غیاب ایشان مشورت کردیم و اساساً صلاح ندیدیم ایشان فعلا به مشهد بروند. بیشتر روى این جهت که ایشان تازه به مرکز قم آمده‌اند و هنوز مردم تهران و مشهد که در مسیر و مقصد مسافرت ایشان هستند ایشان را درست نمى‌شناسند و بنابراین تجلیلى که شایسته مقام ایشان هست از ایشان به‌عمل نخواهد آمد.
در جلسه بعد که ایشان مجدداً مطلب را عنوان کردند ما کوشیدیم هر طور شده ایشان را منصرف کنیم، ولى یکى از حضّار مجلس آنچه ما در دل داشتیم اظهار داشت و ایشان فهمیدند که منظور اصلى ما از مخالفت با این مسافرت چیست.
ناگهان تغییر قیافه دادند و با لحنى جدّى و روحانى فرمودند: «من هفتاد سال از خداوند عمر گرفته‌ام و خداوند در این مدت تفضّلاتى به من فرموده است که هیچ‌کدام از آنها تدبیر خود من نبوده است. من در همه این مدت کوشش داشته‌ام ببینم چه وظیفه‌اى دارم که به آن عمل کنم؛ حالا پس از هفتاد سال شایسته نیست خودم به فکر خودم باشم و براى «شئونات» شخصى خودم بیندیشم، خیر مى‌روم».


استاد مطهری٬ امدادهای غیبی در زندگی بشر، انتشارات صدرا، ص۷۷-۷۶ (با تلخیص) شهید مطهری آیت‌الله بروجردی صدسالگی حوزه حوزه قم

هم‌رسانی

مطالب مرتبط
نظر شما